Torna al mapa

Cooperativa agrícola Castelló d'Empúries

imatge

La Cooperativa de Castelló d’Empúries la formen 817 socis. Les principals activitats econòmiques dels socis són l’agricultura, com activitat majoritària, i la ramaderia.

La Cooperativa té un paper important entre els socis que la formen ja que subministra un ampli ventall de inputs i serveis directament relacionats i necessaris per l’agricultura i la ramaderia. Des de llavor de sembra, productes fitosanitaris, adobs, gra per consum animal, combustible, eines pel treball del camp, maquinària per l’aplicació de fertilitzants fins a l’assessorament tècnic a través de l’ADV (Associació de Defensa Vegetal) són els principals serveis que dona la Cooperativa.

A més a més, la Cooperativa disposa d’instal·lacions fixes com una sitja i un magatzem condicionats per l’acollida de tot tipus de produccions de gra tant d’hivern com d’estiu . Una altra instal·lació fixa a destacar és l’assecador cereal. Lligat amb el moviment de gra dels magatzems la Cooperativa compta amb la maquinària adequada per dur a terme els moviments de gra. Disposa d’una pala mecànica i una carretilla elevadora. A part, també té una gasolinera pública on s’ofereix gasoil i gas butà. Per últim, la Cooperativa també té un espai agrobotiga on venen productes locals i ofereix una gama de tot tipus de productes de ferreteria.